Canon CA-946 AC Adapter и DR-E6C DC Coupler


Canon CA-946 AC Adapter и DR-E6C DC Coupler са кит, който осигурява захранване от електрическата мрежа за снимане на видео с Canon EOS R5 C.

Този адаптер кит работи с:


18 лв/ден наем за 7 дни

Цена до 3 дни — 25 лв/ден = 75 лв

Цена до 4 дни — 22 лв/ден = 88 лв

Цена до 7 дни — 18 лв/ден = 126 лв