Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro обектив


Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro е уникален макро обектив, който може да увеличи обекта до 5 пъти. Основни харектиристики:

  • От 1:1 до 5:1 увеличение
  • Покрива пълноформатни камери
  • Препоръчотелно е да се използва с макро релса и макро светкавица

30 лв/ден наем за 7 дни

Цена до 3 дни — 40 лв/ден = 120 лв

Цена до 4 дни — 35 лв/ден = 140 лв

Цена до 7 дни — 30 лв/ден = 210 лв